03-03-09

ladi Kiekens en victorreke zen ne website veur pedofielen begonnen

dronken.n1442816295_6601-1ladi Kiekens en zene vriend victorreke zen ne website veur pedofielen begonnen

de sukkeleers

deur op den marcel af te geven denke ze da de mensen gon gelove da ze TEGEN pedos zen

ze zen zo slim as t achterste van een varke

************

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98: "Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor Vervloesem om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor Vervloesem er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan ".

2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout: " Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor Vervloesem. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001."

3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout: " Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor Vervloesem tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor Vervloesem wegens aanranding op mijn persoon. Victor Vervloesem heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. "

4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten: " Ik volgde de aantijgingen van Victor Vervloesem en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer. Het was Victor Vervloesem die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje."

5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven: " Victor Vervloesem had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor Vervloesem opgezet ."

6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals: " Victor Vervloesem viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. "

7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst: " Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor Vervloesem zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. "

8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk: " Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor Vervloesem aan " stekkesvijver " te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. "

9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals: " In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor Vervloesem aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen."

10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals: " Victor Vervloesem beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over afgelegd. " 11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv. 1.7025 /05: " Victor Vervloesem heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor Vervloesem beschermd door Burgemeester P. Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. "

12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998: " Ik heb Victor Vervloesem en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor Vervloesem was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. "

13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05: " Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. "

14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in TU.37.10.102448/98: " Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor Vervloesem ."

15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98: " Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor Vervloesem in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor Vervloesem twee van mijn vriendjes heeft aangerand. "

16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98: " Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat Victor Vervloesem hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. "

17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout: " Ik heb Victor Vervloesem de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. "

18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor Vervloesem. TU. 37.10.102448 - 98: " Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht ."

19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004: " Victor Vervloesem bij de OCMW-raad in Herentals. Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW- raad zetelt ."

20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98: " Ik kreeg 10.000 bfr van Victor Vervloesem om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto's van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor Vervloesem 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv zender VTM moest doen."

21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.: " Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor Vervloesem uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor Vervloesem masturbeerde zich voor ons. Victor Vervloesem vroeg of wij wilden trekken.
Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken. Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen."

22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05: " Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor Vervloesem. Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. "

23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448 /98F: " Victor Vervloesem heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen."

24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.: " Victor Vervloesem had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor Vervloesem chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor Vervloesem hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken."

25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.: " Victor Vervloesem manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel."

26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.: " Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen."

27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.: " Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs. "

Commentaren

rosse Gie
31-05-2005


Meester Dominique Defrance, advocaat van Marcel Vervloesem, deelde zopas mede dat het Hof van Beroep te Antwerpen besloten heeft om Marcel die enkele dagen geleden in coma was geraakt, opnieuw vrij te laten. Marcel zat gedurende 46 dagen in voorlopige hechtenis nadat drie 13-jarige knapen (en hun respectievelijke vaders) hem voor 'sexueel misbruik' hadden aangeklaagd. Twee van hen waren wegens een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en te Beerse geplaatst. De derde knaap was vermoedelijk bij deze roofoverval betrokken.

Vast staat dat de knapen ook contacten onderhielden met de Morkhovense bende 'De Bende van Rosse Gie'. Stefan D., één van de bendeleden die vandaag na vijf maanden voorlopige hechtenis, tesamen met zijn companen vanwege ondermeer een paar gewapende roofovervallen, voor de correctionele rechtbank vanTurnhout moest verschijnen, verhandelde namelijk drugs aan de vader van één van voornoemde knapen.Vermoedelijk waren de drie knapen op deze manier ook betrokken bij de drugstrafiek van de 'Bende van de Rosse Gie' . De knapen gebruikten voor hun roofoverval vermoedelijk ook het wapen dat Stefan D. voor een roofoverval op een man aan een bankautomaat gebruikte.

De klachten die de knapen (en hun vaders) tegen Marcel Vervloesem omwille van 'sexueel misbruik' indienden, kwamen niet geheel onverwacht. In de brief die Stefan D. op 18.4.05 naar Wendy Vervloesem (de dochter van Marcel) stuurde, staat alles duidelijk beschreven . Deze brief werd een 30-tal geleden aan de advocaat van Marcel Vervloesem bezorgd die hem vervolgens aan Justitie overmaakte. Het is totaal onbegrijpelijk dat Justitie deze brief zolang genegeerd heeft en iederéén vraagt zich af waarom er niet onmiddellijk opdracht tot een onderzoek werd gegeven. In de brief van Stefan D. staat namelijk het volgende: 'Ik weet zeker dat je pa er in geluisd is voor iets wat er niet is gebeurd. Ik zal je vertellen wat ik al van maanden tevoren wist. In de periode voor dat ik opgesloten ben, had ik contacten met Luc V. en zijn zoon Ruben V. Ik moest voor Luc V. en zijn zoon Ruben drugs gaan kopen. Ik kreeg daar geld voor van Luc V. Dat heeft een tijdje geduurd. Die drugs gaf Ruben aan zijne maat WInnie VS (ter info: de knaap die Marcel Vervloesem eveneens aanklaagde en ook betrokken was bij de roofoverval). Luc V. heeft toen we allen eens bijéén waren, gezegd dat als we problemen zouden krijgen of opgepakt zouden worden, dat we dan aan de poltie moesten zeggen dat we die drugs en dat geld van je pa hadden gekregen om er zelf onderuit te kunnen komen. Als we zouden opgesloten worden, moesten we als we konden naar je pa vluchten. Er was ons op het hart gedrukt dat we bij problemen met het gerecht moesten opgeven dat we door je pa verkracht en sexueel misbruikt werden. We zouden dan van voordelen kunnen genieten. Luc V. zei ons dat het gerecht je pa dan wel zou kraken. Hij zei dat het gerecht toch nooit zou kunnen achterhalen dat deze aangiftes onjuist zouden zijn. We moesten de dingen verklaren die over je pa en de klacht van zijn broer Victor in de gazet hadden gestaan. Ruben was daar zeer enthousiast over. We zouden de steun van Victor en zijn maten krijgen. Je pa zou toch niet tegen ons opkunnen. Zo heeft Luc V. zijn zoon Ruben geregeld naar je pa gestuurd om copies van brieven te maken. Op die manier moest Ruben ook zijne maat Winnie VS. bij je pa binnenloodsen. Ze moesten aan je pa vragen om op de computer te mogen spelen maar in werkelijkheid moesten ze sexlijnen openen. Ruben en zijne maat moesten bij je pa dingen binnenloodsen om hem te kunnen betichten. Dat is de waarheid. Ik heb aan de politie (Herentals) verklaard hoe de vork aan de steel zat met die drugs en Luc en Ruben V. en ik heb aan de politie verteld dat ik drugs aan Ruben verkocht. Ik heb de politie (Herentals) ook verteld dat ik geen drugs dealde aan kleine mannen maar dat ik aan Luc V. wat drugs gegeven had die hij waarschijnlijk aan zijn zoon gaf. Dat staat ook zo in het Proces-Verbaal. Ik had je pa moeten inlichten maar ik dacht nooit dat ze zover zouden gaan. Ik wil dit in ieder geval bevestigen en getuigen. Als je je pa moest zien, wens hem dan veel sterkte. Weet Wendy, als er éne pedofiel is, dan is het de broer van je pa. Victor Vervloesem heeft mij en Nickske C. (info: de derde knaap die Marcel Vervloesem aankloeg) proberen aan te randen aan stekkes vijver maar dat verhaal ken je al en heb ik je al eens verteld.' Stefan D.

De Werkgroep Morkhoven diende inmiddels klacht in bij Walter Peeters, raadsheer van het Comité P dat de werking van de politie moet controleren en onderzoeken want zij stelt zich ernstige vragen over het 'onderzoek' dat de rechercheurs Wim G. en Peter S. van de Politie Neteland (Herentals) in deze zaak voerden. Beide rechercheurs waren door de ondervraging van Stefan D. immers op de hoogte van wat er zich bij Luc V. en zijn zoon Ruben V. thuis afspeelden. Beide rechercheurs waren op de hoogte van de drugshandel en van de gewapende overval die de twee (en waarschijnlijk drie) knapen samen pleegden. Beide rechercheurs wisten dat Stefan D. deel uitmaakte van de 'Bende van Rosse Gie'. Zij wisten dat bendeleider Giovanni VDV, alias Rosse Gie, en de bendeleden drugs dealden. Zij wisten dat Rosse Gie + enkele andere bendeleden + VICTOR Vervloesem, in 1998 Marcel Vervloesem reeds van 'sexueel misbruik' hadden beschuldigd en dat zij allen aan een leugendetectortest zouden onderworpen worden. Zij kenden het dossier dus volledig maar speelden het spel om één of andere reden mee.

Kort nadat de Werkgroep Morkhoven een klacht bij het Comité P. indiende, namen zij vliegensvlug telefonisch contact op met de mensen van de Werkgroep Morkhoven. Zij hoopten door het afnemen van bepaalde verklaringen, een onderzoek van het Comité P vooralsnog te kunnen vermijden. Omdat de Werkgroep Morkhoven deze zaak tot op het bot wil laten uitzoeken, nam zij een paar dagen geleden opnieuw contact op met Walter Peeters van het Comité P.

Alhoewel het Hof van Beroep besliste om Marcel Vervloesem vandaag onder bepaalde voorwaarden vrij te laten en ALLE getuigen in deze zaak te verhoren, wil de Werkgroep Morkhoven dat ook het Comité P haar klacht onderzoekt. De schade aan Marcel Vervloesem's gezondheid en de pijn en het verdriet die de familie, kleinkinderen en vrienden van Marcel geleden hebben, is echter onbetaalbaar. Ook financieel betekende dit een zware opdoffer. Misschien kunnen VTM en Marc Helsen van de krant Het Nieuwsblad die er in1998 tot op de dag van vandaag voor zorgden dat Marcel Vervloesem en zijn familie door een ware hel moesten gaan, eventueel bijdragen in alle kosten in plaats van schaamteloos aan Wendy Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven te vragen 'wanneer Marcel terug thuiskomt'.

Gepost door: Jefke | 05-03-09

stefan D.
17/01/2009

Trio verdacht van honderd inbraken in voertuigen

HERENTALS - De kans is groot dat er een einde is gekomen aan de plaag van inbraken in voertuigen in de politiezone Neteland. De raadkamer in Turnhout bevestigde vrijdag de aanhouding van drie jonge dieven. Tom D. (23), Dieter V.U. (18) en Stefan D. (23), allen uit Herentals, worden verdacht van honderd inbraken in voertuigen. Ze werden maandag opgepakt nadat ze waren aangetroffen in het bezit van een koevoet. Het parket kon ook al twee inbraken in woningen aan het trio linken. In de zone Neteland was in 2008 een forse toename van diefstallen uit wagens vastgesteld. (ima)

Gepost door: Jefke | 05-03-09

pedos
der is goei nieuws

wie wil wete of der ne pedofiel in zen straat woont en hoe da tem het, kan nor de pedo-informatielijn bellen

***************

De Standaard
7 maart 2009

Pedo-website geeft toch meer informatie


BRUSSEL - Wie wil weten of er een pedofiel in zijn straat woont en hoe hij heet, kan naar de pedo-informatielijn bellen.
Wie via de website www.stopkinderporno.be ontdekt dat er een pedofiel in zijn buurt woont, kan vanaf nu bellen naar de pedo-informatielijn. Dan krijg je antwoord op de vraag of de man in jouw straat woont, wat zijn voornaam is en de eerste letter van zijn achternaam. Dat meldt de initiatiefnemer van de website, Chris Hölsken.

'We willen duidelijkheid verschaffen', zegt Hölsken. 'Als je weet dat er een pedofiel in je buurt woont, maar je weet niet wie, dan kijken mensen maar scheef naar elkaar en ga je iedereen verdenken.'

Sinds maandagavond staat de website online. Op de website staan gegevens van veroordeelde kindermisbruikers en wordt vermeld in welke omgeving ze verblijven. Vooraf ontstond heel wat controverse rond dit initiatief . Daarom besloot Hölsken om geen foto's, namen of adressen te publiceren. 'Dat doen we nu nog niet, maar we geven wel telefonisch meer informatie. Omdat we dat vanuit Nederland doen, kunnen ze me niets maken, want daar is het wel wettelijk toegelaten. Daarom geef ik ook niet de volledige achternaam, dan zouden ze me weer wel kunnen pakken', legt Hölsken uit. Hij legt er de nadruk op dat hij via de website ook mensen wil helpen die pedoseksuele neigingen hebben maar die niet in praktijk willen brengen. Op de website staat nu één persoon, de Antwerpenaar F.A., die midden jaren 90 veroordeeld zou zijn voor verkrachting met gebruik van geweld en nu weer vrij rondloopt. (ig)

Gepost door: Jefke | 07-03-09

de victor kan der wa van
zolang da tem me zen zatte botten zene mond mor ni opetrekt

Gepost door: Jefke | 08-03-09

De commentaren zijn gesloten.