06-03-09

"verschiet niet da ge de ziekenwagen moet laten komen"

00439386gangster5

de Kiekens op zene blog tegen Jan boeykens den voorzitter van de Werkgroep Morkhoven
en da noemt zen eigen dan slachtoffer van den marcel!!!

**********

"verschiet niet dat ik één van de dagen is in Brussel voor uwe neus staan dan gaat ge wel de ziekenwagen moeten laten komen of kan natuurlijk ook doen zoals jullie dat doen en iemand anders inschakelen ."